Privacy Policy

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven. Dit privacy-beleid is dan ook bedoeld om inzicht te verwerven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe je deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Welke algemene gegevens worden bewaard?

Er worden enkel gegevens verzameld die relevant en noodzakelijk zijn rekening houdend met de aangekondigde doelstelling.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoon- of gsm-nr
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Normaal gezien worden er geen gegevens verzameld en bewaard van jongeren onder de 16 jaar, tenzij met toestemming van de ouders of voogd. Contacteer ons wanneer je denkt dat dit toch het geval was zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens?

  • Om uw betaling kunnen afhandelen
  • Om, enkel wanneer het nodig is, contact met u te kunnen opnemen wanneer onze dienstverlening moeilijk/niet uitgevoerd kan worden.
  • Om u te kunnen informeren bij mogelijke wijzigingen van onze diensten
  • Om u de mogelijkheid te geven om een account aan te maken
  • Om onze belastingaangifte te kunnen invullen

Geautomatiseerde besluitvorming

Het is niet wenselijk dat een beslissing die aan een persoon wordt opgelegd enkel en alleen afhangt van de resultaten van een machine.

Hoelang blijven deze persoonsgegevens opgeslagen?

De opgeslagen duurtijd is niet langer dan nodig om de desbetreffende doelen te realiseren.  Onze duurtijd bedraagt 12 maanden.

Persoonsgegevens delen met derden

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden tenzij ze noodzakelijk zijn bij de realisatie van de vooropgestelde doelen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van cookies

De gebruikte cookies hebben een technische functionaliteit, ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat voorkeursinstellingen onthouden worden. U kan er altijd voor kiezen om de cookies te weigeren.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt ten alle tijden het recht om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan gemakkelijk aangevraagd worden via e-mail.

Verzamelde persoonsgegevens beveiligen

Nodige maatregelen zijn getroffen om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van de gegevens te vermijden.